Country Girl


New York is a long way from Texas Vegas is a long way from Abilene
I spend lots of my time flying out to LA
And if you've never been there you don't know how lonesome big towns can be
Oh what I'd give to be a country girl again to be with my people my man and my kids
To live in a house about a mile down the road from mama
Oh Lord what I'd give to be a country girl again

To go walking down a country road at sunset
And see colors you could almost touch right over head
To hear the gentle breeze is blowing at the treetops
No out in the country there is no talk that God is dead
Oh what I'd give to beCaptcha
Piosenkę Jeannie C. Riley Country Girl przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Country Girl, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Country Girl. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Jeannie C. Riley Country Girl w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.