Darling Days


If I never love again I won't feel cheated
You gave me more than I knew how to use
From the day we met my journey was completed
Even though my autum years won't be with you

Seems like yeasterday we called each other darling
Seems like yesterday you reached and touched my hand
I'd love to hear you say good morning darling
Of what I'd give to live those darling days again
[ steel ]
Today my heart survives on love that's borrowed
From all the happy yeasterdays we knew
If I knew for sure the world would end tomorrow
I'd have to spend my last day loving you

Seems like yeasterday
Of what I'd give to live those darling days againCaptcha
Piosenkę Jeannie C. Riley Darling Days przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Darling Days, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Darling Days. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Jeannie C. Riley Darling Days w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.