Breath of God Interludequantum theory is a completley different picture of reality
What we think of as empty space,
is really filled with millions of particles moving in closed loops through
space and time,
these particles move in an infinite amount of space,
up to a single pointCaptcha
Widget
Piosenkę Jedi Mind Tricks Breath of God Interlude przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Breath of God Interlude, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Breath of God Interlude. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Jedi Mind Tricks Breath of God Interlude w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.