Intro{movie clip

beware of the beast man
for he is the devils pawn
alone among gods primates
he kills for sport,or lust,or greed
yay he will murder his brother to posses his brothers land
let him not breed in great numbers,
for he will make a desert of his home,and yours
shun him, drive him back into his jungle layer
for he is the harbinger of deathCaptcha
Piosenkę Jedi Mind Tricks Intro przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Intro, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Intro. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Jedi Mind Tricks Intro w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.