Chico (painted Hands)


In the middle of the night she struts around
A yellow taxi to the heart of downtown
Black stockings and a cocktail-dress
Purple eyeshadow
It's so hard for her to meet a man,
with a secret they won't understand
Her emotions are much deeper than
the underground freakshow
CHORUS
Now if a man feels like a woman,
does that make him less a man,
if he hides the truth inside his painted hands?
No esta una chica
Un Chico Un chico
No esta una chica
Un Chico Un chico, claro
After hours under candlelight,
she pulled a vision in a suit and tie
Masculine with a willing smile,
they went home together
You know I'm different than you think I am
He leaned over by the bedside stand
The suit and tie had a gun in his hand
An affair to remember
(CHORUS)Captcha
Widget
Piosenkę Jennifer Brown Chico (painted Hands) przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Chico (painted Hands), gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Chico (painted Hands). Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Jennifer Brown Chico (painted Hands) w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.