Chico


Is the sun yes
The size of a beach ball
The earth shall be the size of a sweet, sweet pea
Let it be so it goes blow your nose
Yeah, yeah, yeah I hear you, I hear you calling
Electric lightning lights the night until the morning
I caught you stalling on me every day, no way
It's the moon yes
That turns the tides
On the ocean bed a starfish starts to slide
Into the sand the way it planned right on time
I can see the sunshine in the rain
It's all be done before, that's what she says
I can see you got the sunshine in the rain







Captcha
Piosenkę Jennifer Brown Chico przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Chico, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Chico. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Jennifer Brown Chico w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.