Are You Missin' My Love?


(chorus)

Are you missin' my love
Are you missin' my lovin'
Are you missin' my love
Are you missin' my lovin'

(verse 1)

You are the only one I've ever loved
And I let my defenses down, down
Then you just up and took
Then you just up and took your love away
Now suddenly your back around

Are You
(chorus)

(verse 2)

You knew that I would wait here for your love
I was nothing more then just your stand by
You never thought I could
I never thought I would get over you
But you were wrong
& so was I

Now ain't it a shame baby
You never even gave our love a try
(damn baby)
Your the one to blame baby
So wipe your eyes
The tears you cry
Save them for another guy

(chorus to end)Captcha
Piosenkę Jesse Powell Are You Missin' My Love? przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Are You Missin' My Love?, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Are You Missin' My Love?. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Jesse Powell Are You Missin' My Love? w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.