I Like


(Chorus)

I like the way that you move
I like the things that you do
My love for you is so strong
I'll never leave you alone
So don't take your love away from me

(Verse 1)

Baby, when I need some peace of mind I go to you
Because you always find the time
To make me feel brand new
What I feel for you's so strong
That you're all I need and all I want
All day and all night long
I like the way

(Chorus)

(Verse 2)

See my baby, when I'm hungry for your love, you satisfy me
And the smile that's in your heart tells me that you need me
I would never do you wrong
It's gotta be me for you and you for me
You got it goin' on
I like the way

(Chorus x 2)

(Bridge)

Baby I like the way
Promise me that you'll stay with me
Listen to my song
Never leave you alone, no, no, no
Don't take your love away from me, I'll never do you wrong

(Chorus x 2)Captcha
Piosenkę Jesse Powell I Like przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke I Like, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki I Like. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Jesse Powell I Like w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.