If I


(Verse 1)

I was so busy doing things,
Doing things that I wasn't supposed to,
And I, know you might not believe me babe,
But I love you
For each tear, forgive me,
It was honor that you loved me,
That I made you cry,
I want you to know that I,
I apolize, and I'm praying that it's not to late

Girl, If I, If I should lose you girl,
If I can't make love to you girl,
If I have thrown our love away,
I don't know what I'm gonna do

(Verse 2)

I can't imagine it,
I can't imagine my life without you
And I, I can't even ? someone else loving you
Don't turn away from me,
And leave me here, down on my knees,
Without you I'm dying,
Won't you come save my life,
Now I realize,
That I'll never love the way that I love you

(Chorus)

(Verse 3)

Ohhhhhh, I know, I know I was wrong,
With you I belong,
If our love is gone,
How can I carry on,
I'm so alone,
Without you to hold,
Won't you come home If I

Chorus until fadeCaptcha
Piosenkę Jesse Powell If I przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke If I, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki If I. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Jesse Powell If I w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.