O Holy Night


O holy night, the stars are brightly shining
This is the night of the dear Saviour's birth
Long lay the world in sin and error pining
Till He appeared and the soul felt its worth

A thrill of hope the weary soul rejoices
For yonder breaks a new and glorious morn
Fall on your knees, oh, hear the Angels voices
O night divine, O night when Christ was born
O night, O holy night, O night divine

O night divine, O night when Christ was born
O night, O night
O night divine, oh yeahCaptcha
Piosenkę Jesse Powell O Holy Night przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke O Holy Night, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki O Holy Night. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Jesse Powell O Holy Night w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.