Have a Little Faith in Me


When the road gets dark
And you can no longer see
Just let my love throw a spark, baby
Have a little faith in me

When the tears you cry
Are all you can believe
Just give these loving arms a try, baby
Have a little faith in me

Have a little faith in me
Have a little faith in me
Have a little faith in me
Have a little faith in me

When your secret heart
Cannot speak so *easily*
Come here darlin?
From a whisper start
To have a little faith in me

When your back?s against the wall
Just turn around, you will see
I will catch ya, I will catch your fall
Just have a little faith in me

Have a little faith in me
Have a little faith in me
Have a little faith in me
Have a little faith in me

Well, I?ve been loving you for such a long, long time baby
Expecting nothing in return
Just for you to have a little faith in me
You see time, time is our friend *for you and me*
Cause for us there is no end
All you gotta do is have a little faith in me
I said I will hold you up, I will hold you up
Your strength gives me enough
So have a little faith in me
Hey baby, oh, baby
All ya gotta do is have a little faith in me
All ya gotta do is have a little faith in me
A little faith in meCaptcha
Piosenkę Jewel Have a Little Faith in Me przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Have a Little Faith in Me, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Have a Little Faith in Me. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Jewel Have a Little Faith in Me w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.