American Buttfuckers


I'm a teen idol ain't I cool
I'm a teen idol making loot
take a picture of my chest
little girls think I'm the best
I'm a real macho man
if anyone can do it - I sure can
I was a disco dancer and urban cowboy too
now I whip it how about you? it's fun to be fake
following trends
living other peoples lives
man the party never ends
some day I'll be a big pop star
some day I'll write a song
but now I'm just a teen idol
playing with my dong
I need a new gimmick
or I'll fade out real soon
maybe I'll turn faggot
then make all the boys swoon
if I become a movie star
and make al ot of scenes
then I can retire
and make my fashion jeansCaptcha
Piosenkę JFA American Buttfuckers przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke American Buttfuckers, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki American Buttfuckers. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę JFA American Buttfuckers w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.