Come Fly Away


I saw you yonder
Where soon the snows will cover
There, where the columbine will grow
Then I saw something
Makes me know that I know nothing
While high upon a steady wing
The wild geese make their way

Amber, yellow fields
Topaz red and rust reveal
There's still something
You're yearning for
Seasons come, seasons go
Little one you know
Come here and take my hand
Help me understand

We're gonna fly away
We're gonna fly away
We'll fly and fly and fly and fly and fly
And maybe we'll find home

Winter's coming, thought's abiding
Like a fox where some moon's hiding
In the dark you see a distant glow
So you go on in your dreams
Where what it is is what it seems
While all along the source of spring
Is living in a song

We're gonna fly away
We're gonna fly away
We'll fly and fly and fly and fly and fly
Until we find our home

We're gonna fly away
We're gonna fly away
We'll fly and fly and fly and fly and fly
The earth is still our homeCaptcha
Piosenkę Jimmie Dale Gilmore Come Fly Away przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Come Fly Away, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Come Fly Away. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Jimmie Dale Gilmore Come Fly Away w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.