My Little Lady


1 I had a gal, oh, what a gal, her name was Haydee Brown I'd take
her out, to ride about, when the moon was shining down We'd sit
alone, when we got home, out in the old porch swing Then the dear
little miss, would give me a kiss, while sweetly to her I would sing:
Oh, Haydee, my little lady, I love no one but you Oh, Haydee, my
little lady, won't you love me, too? We'll get married in June, and
have a long honeymoon, then settle down for life Oh, Haydee, my
little lady, won't you be my wife?
2 I had a gal, oh, what a pal, she left me alone one day I didn't
mind, because I find, they most always do you that way So, I went
about to try n' find out, if another gal I couldn't find In less
than a day, I'd met Sadie Mae, now I hand her the same old line:
Oh, Sadie, my little lady, I love no one but you Oh, Sadie, my
little lady, won't you love me, too? We'll get married in June, and
have a long honeymoon, then settle down for life Oh, Sadie, my little
lady, won't you be my wife?Captcha
Piosenkę Jimmie Rodgers My Little Lady przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke My Little Lady, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki My Little Lady. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Jimmie Rodgers My Little Lady w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.