Secretly


(T L C) Tender Love and Care
Jimmie Rodgers Roulette R-4218
(Lehman-Lebowsky-Clarke) Kahl Music BMI

Tender love and care
Makes a life worth living
Tender love and care
That's what I'll be giving
Every day, every night with you
When you're wrong, when you're right, when you're blue
I'll give tender love and care to you
I'll give tender love and care (tender love and care)
Tender love and care (tender love and care)
I will give you always (I will give you always)
Tender love and care (tender love and care)
Both in big and small ways (both in big and small ways)
When you need me you'll find me there
At your side anytime anywhere
Giving tender love and care to you
Giving tender love and care (tender love and care)
Gentle sweet and kind (gentle sweet and kind)
I will always treat you (I will always treat you)
Gentle sweet and kind (gentle sweet and kind)
Every time I need you (every time I need you)
I will cheer you if you are low
I will chase all your cares and woe
Giving tender love and care to you (tender love and care)
Giving tender love and care (oooooh-ooooooh)
Tender love and care (oooooh-ooooooh)
FADE:
Tender love and care (oooooh-ooooooh)
Tender love and care (oooooh-ooooooh)
Tender love and care (oooooh-ooooooh)

Transcribed by Little John
These lyrics were transcribed from the specific recording referenced
above, and are for personal use and research interest onlyCaptcha
Widget
Piosenkę Jimmie Rodgers Secretly przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Secretly, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Secretly. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Jimmie Rodgers Secretly w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.