Let Your Yeah Be Yeah


You keep telling me, yes
But you don't mean it
You keep telling me, no
And try to lean it

You're giving me buts and maybe
You know this will drive me crazy
Why can't you tell it like it is?

And let your yeah, be yeah
And your no be no, now
Let your yeah be yeah
And your no, be no, now

Because, I'm on my guard and
I'm watching you from head to toe
So better let your yeah, be yeah
And your no, be no

You wear a plastic smile
I know by your eyes
You speak with indefinite style
You're telling me lies

You've got to face reality
What is wrong with you and me?
Why can't you free your honesty?

And let your yeah, be yeah
And your no be no, now
Let your yeah be yeah
And your no, be no, now

Because, I'm on my guard
And I'm watching you from head to toe
So, you better let your yeah, be yeah
And your no, be no

You keep telling me, yes
But you don't mean it
You keep telling me, no
And try to lean it

You're giving me buts and maybe
You know this will drive me crazy
Why can't you tell it like it is?

You better let your yeah, be yeah
And your no, be no, now
Let your yeah, be yeah
And your no, be no, now

Because, I'm on my guard and
I'm watching you from head to toe
So, you better let your yeah, be yeahCaptcha
Piosenkę Jimmy Cliff Let Your Yeah Be Yeah przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Let Your Yeah Be Yeah, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Let Your Yeah Be Yeah. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Jimmy Cliff Let Your Yeah Be Yeah w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.