Day By Dayjs


(chorus)

Irene, goodnight,
Irene, goodnight,
Goodnight, Irene,
Goodnight, Irene,
I'll see you in my dreams

Last Saturday night I got married,
Me and my wife settle down,,
Now me and my wife are parted,
I'm gonna take another stroll in town
(repeat chorus)
Sometimes I live in the country,
Sometimes I live in town,
Sometimes I have a great notion,
To jump in the river and drown
(end song with chorus repeat)Captcha
Piosenkę Jo Stafford Day By Dayjs przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Day By Dayjs, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Day By Dayjs. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Jo Stafford Day By Dayjs w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.