No Other Love


No Other Love can warm my heart
Now that I've known the comfort of your arms
No other love
Oh the sweet contentment that I find with you Every Time
Every Time
No other lips could want you more For I was born to glory in your kiss
Forever yours
I was blessed with love to love you Til the stars burn out above you
Til the moon is but a silver shell
No other love, Let no other love
Know the wonder of your spellCaptcha
Piosenkę Jo Stafford No Other Love przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke No Other Love, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki No Other Love. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Jo Stafford No Other Love w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.