Teach Me Tonight


I feel the autumn breeze,
It steals 'cross my pillow
As soft as a will-o'-the-wisp,
And in its song there is sadness
Because there's no you,
The lonely autumn trees,
How softly they're sighing,
For summer is dying,
They know that in my heart
There's no gladness
Because there's no you,
The park that we walked in,
The garden we talked in,
How lonesome they seem in the fall,
The stormy clouds hover,
And falling leaves cover
Our favorite nook in the wall,
In spring we'll meet again,
We'll kiss and recapture
The summertime rapture we knew,
And from that day,
Never more will I say there's no youCaptcha
Piosenkę Jo Stafford Teach Me Tonight przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Teach Me Tonight, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Teach Me Tonight. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Jo Stafford Teach Me Tonight w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.