You Belong To Me


Raining In My Heart (JD Miller/James Moore)

Raining in my heart, said you'd been afire
I know I was wrong, baby please come home
You've got me crying, 'bout to lose my mind,
Don't let me cry in vain, try my love once again

Raining in my heart, should we be apart,
I know I was wrong, baby please come home

Now honey, you know I need your love,
If you would come back home
Ther'll be no need for me to cry

Raining in my heart, should we be apart,
I know I was wrong, baby please come home
You've got me crying, 'bout to lose my mind,
Don't let me cry in vain, try my love once again

Raining in my heart, should we be apart,
I know I was wrong, baby,baby come on homeCaptcha
Piosenkę Jo Stafford You Belong To Me przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke You Belong To Me, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki You Belong To Me. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Jo Stafford You Belong To Me w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.