Wait for Me


(Jett)
Don't wanna leave you again baby
But ya know I have to some day
Don't wanna be alone again baby
But ya know we found our own way
We hold ourselves together
It's a bond that can never be broken
I know we'll last forever
But there's somethin' that I just gotta say
And that's wait for me, wait for me
Stay with me, wait, wait for me
You know it's really hard on me
To have to turn an' wave good-bye
An' I know it's hard on you too
All those lonely nights we cry but we
We hold ourselves together
It's a bond that can never be broken
I know we'll last forever
But there's somethin' that I just gotta say
And that's wait for me, wait for me
Stay with me I said, wait, wait for me
You know I get so scared inside
When I come back you won't want me
But then you tell me I'm your only one
I guess it's just my insecurity an' we
We hold ourselves together
It's bond that can never be broken
I know we'll last forever
But there's somethin' that I just gotta say
Wait for me, wait for me
Stay with me I said, wait
Wait for me my lover, wait for me no other
Stay with me oh please, I said, wait, wait for me
Wait my love, yeah, I love you, yeah
Yeah, you know
Baby, yeah yeah, I need you, wait for meCaptcha
Widget
Piosenkę Joan Jett & The Blackhearts Wait for Me przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Wait for Me, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Wait for Me. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Joan Jett & The Blackhearts Wait for Me w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.