Christmas In New Orleans


Magnolia trees
At night
Sparkling bright
Fields of cotton
Look Wintery white
When it's
Christmas time
In New Orleans

A barefoot choir
In prayer
Fills the air
Mississippi folks
Are gathering there
When it's
Christmas time
In New Orleans

You'll see
A dixieland Santa Claus
Leading the band
To a good old Creole beat
And golly what a spirit
You can only hear it
Down on Basin Street
Your cares will disappear
When you hear
Hallelujah
St Nicholas is here
When it's Christmas time
In New Orleans

Oh, yeah, baby

You'll see
A dixieland Santa Claus
Leading the band
To a good old Creole beat
And golly what a spirit
You can only hear it
Down on Basin Street
Your cares will disappear
When you hear
Hallelujah
Old St Nicholas is here
When it's Christmas time
In New Orleans

When it's
Christmas time in
In New OrleansCaptcha
Piosenkę Joan Osborne Christmas In New Orleans przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Christmas In New Orleans, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Christmas In New Orleans. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Joan Osborne Christmas In New Orleans w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.