Do I Ever Cross Your Mind


sometimes i go walkin through fields
where we walked
long ago in the sweet used-to-be
and the flowers still grow
but they don't smell as sweet
as they did when you picked them for me
and when i think of you
and the love we once knew
how i wish we could go back in time
do you ever think back on old mem'ries like that
or do i ever cross your mind

(chours)

do you ever wake up lonely
in the middle of the night
because you miss me,do you darlin
oh and do your mem'ries ever take you back
into another place and time
and do you ever miss the feelings and the love
we shared when you were with me,do you darlin
i just wonder do i ever cross your mind

oh how often i wish that again i could kiss
your sweet lips like i did long ago
how often i long for those two lovin arms
that once held me so gentle and so close

and when i think of you and the love we once knew
how i wish we could go back in time
do you ever recall these old mem'ries at all
or do i ever cross your mind

(repeat chours)Captcha
Piosenkę Joan Osborne Do I Ever Cross Your Mind przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Do I Ever Cross Your Mind, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Do I Ever Cross Your Mind. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Joan Osborne Do I Ever Cross Your Mind w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.