Hand In Mine


Did you slip on that last step
Was it just too steep a clim
Don't look down - just hold on tight now
Put your hand in mine

These strong winds can blow you over
And the air is so damn thin
The hardest part is to begin now
Put your hand in mine

Put your hand in mine
Put your hand in mine
Put your hand in mine

Did your words freeze on your breath
Did your thoughts get trapped inside
You know talk's so overrated
Put your hand in mine

Put your hand in mine
Put your hand in mine
Put your hand in mine
We may be walkin'
For a long long time
Put your hand in mine

If we reach out for each other
We can build upon our love
It's so close now I can feel it
Put your hand in mineCaptcha
Piosenkę Joan Osborne Hand In Mine przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Hand In Mine, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Hand In Mine. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Joan Osborne Hand In Mine w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.