St Teresa


Sit down on the corner, just a little clim
When I make my money, got to get my dime
Sit down with her baby, wind is full of trash
She bold as the street light, dark and sweet as hash

Way down in the hollow, leavin' so soon
Oh, St Teresa, higher than the moon

Reach down for the sweet stuff, when she looks at me
I know any man sees you like I see
Follow down the side street movin' single file
She say
That's where I'll hold you, sleeping like a child

Way down in the hollow, leavin' so soon
Oh, St Teresa, higher than the moon

Just what I've been needin', feel it rise in me
She say
Every stone a story, like a rosary
Corner St Teresa, just a little crime
When I make my money, got to get my dime

Way down in the hollow, leavin' so soon
Oh, St Teresa, higher than the moon

You called up in the sky
You called up in the clouds
Is there something you forgot to tell me
tell me, tell me, tell me, tell me, tell me

Show me my Teresa, feel it rise in me
Every stone a story, like a rosaryCaptcha
Piosenkę Joan Osborne St Teresa przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke St Teresa, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki St Teresa. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Joan Osborne St Teresa w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.