Angel BabyIt's just like heaven
Being here with you
You're like an angel,
Too good to be true
But after all, I love you, I do
Angel baby, my angel baby

Uh, uh, I love you,
Uh, uh, I do,
No one can love you like I do

Uh, uh, uh, uh, uh, uh,
Uh, uh, uh,
Uh, uh, uh

When you are near me
My heart skips a beat
I can hardly stand on
My own two feet
Because I love you, I love you, I do
Angel baby, my angel baby

Uh, uh, I love you,
Uh, uh, I do,
No one can love you like I do

Uh, uh, uh, uh, uh, uh,
Uh, uh, uh,
Uh, uh, uh

(Yeah! )

Please, never leave me
Blue and alone
If you ever go,
I'm sure you'll come back home
Because I love you, I love you, I do
Angel baby, my angel baby

Uh, uh, I love you,
Uh, uh, I do,
No one can love you like I do

Uh, uh, uh, uh, uh, uh,
Uh, uh, uh,
Uh, uh, uh,
Uh, uh, uh
UhCaptcha
Widget
Piosenkę John Lennon Angel Baby przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Angel Baby, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Angel Baby. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę John Lennon Angel Baby w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.