Borrowed TimeWhen I was younger
Living confusion and deep dispair
When I was younger ah hah
Living illusion of freedom and power

When I was younger
Full of ideas and broken dreams (my friend)
When I was younger ah hah
Everything simple but not so clear

Living on borrowed time
Without a thought for tomorrow
Living on borrowed time
Without a thought for tomorrow

Now I am older
The more that I see the less that I know for sure
Now I am older ah hah
The future is brighter and now is the hour

Living on borrowed time
Without a thought for tomorrow
Living on borrowed time
Without a thought for tomorrow

Good to be older
Would not exchange a single day or a year
Good to be older ah hah
Less complications everything clear

Living on borrowed time
Without a thought for tomorrow
Living on borrowed time
Without a thought for tomorrowCaptcha
Widget
Piosenkę John Lennon Borrowed Time przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Borrowed Time, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Borrowed Time. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę John Lennon Borrowed Time w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.