Can't Keep A Good Man Down


It's easily said with your gun to my head,
No-one wants to fight a fighter
If this is a dream then I'll stay out of bed,
It's always dark before it gets lighter
I'm not being used again,
No I won't be used again,
I said I won't be used again,
You can't keep a good man down

Who can you squeeze when you're down on your knees,
No-one wants to be a soldier
Don't stay by my side I'm not easy to please,
And in the end you'll find I get colder
I'm not being used again,
No I won't be used again,
I said I won't be used again,
You can't keep a good man down
Ooh-ooh now I've got my feet on the ground,
Ooh-ooh you can't keep a good man down
Ooh-ooh now I've got my feet on the ground,
Ooh-ooh you can't keep a good man down

Ooh-ooh now I've got my feet on the ground,
Ooh-ooh you can't keep a good man down
I said Ooh-ooh now I've got my feet on the ground,
Ooh-ooh you can't keep a good man downCaptcha
Piosenkę John Miles Can't Keep A Good Man Down przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Can't Keep A Good Man Down, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Can't Keep A Good Man Down. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę John Miles Can't Keep A Good Man Down w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.