Dark Horses


Hitchin' a ride into nowhere, people just killin' some ti-i-ime
Wastin' away with their own life, but wishin' away with their mi-inds
Watch 'em run
Or some folks travel on stowaway, some people flash through the fire
Some like to cruise down the boulevarde, some just go tight as a wire

But they run (all day long)
Dark horses runnin' their own race, makin' their own pace
On and on (on and on)
Usin' the power of the light force, we all ride dark horses who run

Some live the life of a stranger, some never look in your eye-eyes
Some sing and dance to the music, and some close their ears to the noise

But they run (all day long)
Dark horses savin' the last chance for the last dance
On and o-on (on and on)
Usin' the power of the light force, we all ride dark horses, and you -

You can waste your time and place (all day long)
Some place it's always rainin' (on and on)
Everybody needs someone to be someone
And the race is on now, watch 'em run

On and on, runnin' o-on

Oh, some realise their potential, some don't know where to begin
Some see a fire burnin' deep down inside, some the colour of the skin

But they run
Dark horses runnin' for everyone, on and on, oh they ru-un
Usin' the power of a light force, they all ride dark horses who ru-un
Dark horses, power of a hurricane, never twice the same
On and o-on (on and on)
Usin' the power of the light force
Ridin' on and on (all day long)
Dark horses runnin' their own race, makin' their own pace
On and on (on and on)
Usin' the power of the light force
Oh-oh, we all ride dark horses

(Hitchin' a ride into no where) Hitchin' a ride into no where
(PeoCaptcha
Piosenkę Jon English Dark Horses przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Dark Horses, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Dark Horses. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Jon English Dark Horses w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.