Filth


Fucking want to shove your shit up your cunt, watch it liquefy as use it four lubrication,
punch you in the throat and cum in your mouth, watch you gasp for breath as I cut off
Air to your lungs eat it, swallow it vomit it, fuck it filth, I can't explain it, filth, I can't
Control it, filth motherfucker filth is what it fucking live for I talk the talk, I walk the walk
pushing myself to the limit my sickening obsessions redefine devianceMy senses are
Corroded my psyche contaminated, to you this is asinine, for me this is fucking heaven
Sexual purity is motherfucking boring and will be shatteredGrinding down society with
Constant fucking is now the standardRid the fucking world of all that's good and pure
A new state of mind a new dementia fuck you in the catacombs of my mind, is the
Origin of a morbid fucker who are you to judge me, you are fucking just like meI'm
The most perverse motherfucker you'll ever fucking meet, a fanatic with a sex drive for
Savage ecstasy vivid, vile perversion you're my servant for intrusion, fulfillment of my
Urges is your only fucking purposefilth, motherfucker, FILTHCaptcha
Piosenkę Jose Gonzales Filth przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Filth, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Filth. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Jose Gonzales Filth w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.