Doctor EvilOnce in every age a man
Is thrust upon the stage, a plan
Contained within the pages of his mind
Now the way the world has changed
It clearly needs a rearranging
So I claim this destiny as mine

As a boy I recall
Being brilliant but small
I was told I was less than ideal
Now they stare at the man
They don?t dare understand
And they ask how does it feel

To be evil
To love death and upheaval
To smile where other men would cry
To be doctor
(dom bom bom bom)
Doctor evil
To be born to take command
And break the backs of all mankind

Why should I try to be good
(bom bom bom bom bom bom bom bom)
Who - who would I love if I could?
I?d rule the world
I?d rule the worldCaptcha
Widget
Piosenkę Jude Doctor Evil przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Doctor Evil, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Doctor Evil. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Jude Doctor Evil w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.