A Little Love


You say a little love isn't enough for you
Sometimes I feel lucky just to get a little coming through

I weigh the differences everyday
Sometimes I feel like running away
A little love here makes me want to stay
A little love there will keep me from running away
A little love here, A little love there
Give a little, Get a little, Just a little love
A little love here, A little love there
Give a little, Get a little, Just a little love

Well you thought you had it beat, but it didn't seem to last that long
Now you're back out on the street but you've got to keep hanging on

I weigh the differences everyday
Sometimes I feel like running away
A little love here makes me want to stay
A little love there will keep me from running away
A little love here, A little love there
Give a little, Get a little, Just a little love
A little love here, A little love there
Give a little, Get a little, Just a little love

Well I know it's hard my friend, but the hurt can heal and your heart will mend
And this world keeps dragging you down,
But love can bring you round and round and round and round again

I weigh the differences everyday
Sometimes I feel like running
Sometimes I feel like running away
A little love here makes me want to stay
Just a little love
A little love there will keep me from running away
A little love here, A little love there
Give a little, Get a little, Just a little love
A little love here, A little love there
Give a little, Get a little, Just a little love
A little love here, A little love there
Give a little, Get a little, Just a little love
A little love here, A little love there
Give a little, Get a little, Just a little loveCaptcha
Piosenkę Juice Newton A Little Love przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke A Little Love, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki A Little Love. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Juice Newton A Little Love w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.