I Die A Little


In the morning, in the morning I'm alright
The sun is so bright, the sky is so clear
But by the evening, by the evening I can tell
Nothing will help if you won't be here

I'm trying to live my life from day to day
But the sun goes down and steals the hope away

I die a little every night, every night you go again
And every night I know
You won't come though the door
I cry in the middle of the night
The night that never seems to end
Then just when it seems I can't, I die a lillte more

When you held me
When you held my I could dream
I could believe that was enough
But in the darkness, in the darkness I can see
Whatever will be will never be love

I'm gonna try to keep the flame alive
But when the cold wind blows
I doubt that we'll survive

I die a little every night, every night you go again
And every night I know
You won't come though the door
I cry in the middle of the night
The night that never seems to end
Then just when it seems I can't, I die a lillte more

I wish that I could find a reason to let you go
But I don't know where to start
Every road leads back to your heart

I die a little every night, every night you go again
And every night I know
You won't come though the door
I cry in the middle of the night
The night that never seems to end
Then just when it seems I can't, I die a lillte more

I die a little every night, every night you go again
And every night I know
You won't come though the door
I cry in the middle of the night
The night that never seems to end
Then just when it seems I can't, I die a lillte moreCaptcha
Piosenkę Julie I Die A Little przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke I Die A Little, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki I Die A Little. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Julie I Die A Little w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.