One Day I Walk


Oh I have been a beggar
And shall be one again
And few the ones with help to lend
Within the world of men
One day I walk in flowers
one day I walk on stones
Today I walk in hours
One day I shall be home

I have sat on the street corner
And watched the bootheels shine
And cried out glad and cried out sad
With every voice but mine
One day I walk in flowers
one day I walk on stones
Today I walk in hours
One day I shall be home
One day I shall be homeCaptcha
Widget
Piosenkę K. D. Lang One Day I Walk przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke One Day I Walk, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki One Day I Walk. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę K. D. Lang One Day I Walk w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.