Cheerleader


There is a girl in high school
She thinks she's more better than me
I'll show her what she's made of
She'll be so under my knee
I'll show her how I'm like

She's just a cheerleader
She's a girl I never trust
A mean cheerleader
I never thought I'd be a bust
Just a cheerleader
I never wanna be this way
A mean cheerleader
I never thought I'd see this day
Cheerleader

I'm just a regular teenage girl
Not to be crazy or anything
I'm hurrying to her
Who am I to ring
I'll show her how I'm like

She's just a cheerleader
She's a girl I never trust
A mean cheerleader
I never thought I'd be a bust
Just a cheerleader
I never wanna be this way
A mean cheerleader
I never thought I'd see this day
Cheerleader

I'll show her how I'm like
She's just a cheerleader
She's a girl I never trust
A mean cheerleader
I never thought I'd be a bust
Just a cheerleader
I never wanna be this way
A mean cheerleader
I never thought I'd see this day
Cheerleader
Cheerleader
CheerleaderCaptcha
Widget
Piosenkę Katy Perry Cheerleader przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Cheerleader, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Cheerleader. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Katy Perry Cheerleader w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.