RosemaryIt's in the way she talks
And how she stares
At someone when nothing is there
The way she sits
The way she stares
And never really seems to care
That nobody is ever there
Nobody is ever there

Rosemary (everybody says she's insane)
Everyone says she's insane (rosemary's my middle name)
Rosemary (that's my middle name)
That is my middle name

She's in the ground so deep
But doesn't mind
At least she has a place to sleep
I'm six feet under
And oh
Never really been this cheap
Hopefully she never weeps

Rosemary (everybody says she's insane)
Everyone says she's insane (rosemary's my middle name)
Rosemary (that's my middle name)
That is my middle name

Rosemary (she lives in the garden alone)
Lives in a garden alone
And wherever she is
That is her home

I wanna go home
la la la la la la la laCaptcha
Widget
Piosenkę Katy Rose Rosemary przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Rosemary, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Rosemary. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Katy Rose Rosemary w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.