Dreamer


[1]
Dreams of what you said would be
Dreams that died so uselessly
Dreams that died, dreams that died, dreams that diedyesterday
[2]
How well I remember, the words you spoke
Of how we'd be, forever more
I've come to realize, the act you played
A tragedy of heart, you set the stage
[3]
Everyday, I face the abandonment
Leaving me with nothing but emptiness
Why was I, sentenced to banishment
Live or die, guilty or innocent
[4]
All the nights, the cold lomely nights
Wondering why, I'm still alive
[5]
Cries of the dreamer, dreams of how you said it would be
Cries of the dreamer, mourning the loss of lost fantasy
[6]
You never told me that, you never loved me
Youi just kept me around to bleed
You said you loved me but you never warned me
You just kept me for your needs
[repeat 3]
[repeat 5]
You never told me, you never loved me
[repeat 5]
[repeat 1]Captcha
Piosenkę Kenziner Dreamer przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Dreamer, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Dreamer. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Kenziner Dreamer w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.