In The Silence


[1]
We awake to the sights
They're hard to ignore
We see the angels home
As we walk through the door
It seems our minds are one
We shall want no more
[2]
We've lived through another life
We've missed the chance it's true
[3]
In the silence
Where it all begins
In the silence
We say goodbye again
[4]
We must choose your fate
As look into your eyes
Another journey awaits
This we must visualize
[repeat 2]
[repeat 3]
Maybe once again we'll be
As we have so before
It seems we are as one
We shall need no more
[repeat 2]
In the silenceCaptcha
Piosenkę Kenziner In The Silence przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke In The Silence, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki In The Silence. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Kenziner In The Silence w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.