Live Forever


After the storm we rise again
Though we've been in the depths of a dark world
We see the light compelling us forward
And once again, begin a new ending

Sounds from heaven, voices of angels
Or the curse of damnation
To live forever, to live forever
Until the end of time

The truth is false, the wrong is right
The world keeps going on and on
We stand in line, the line of fire
It never seems to end

To live forever, to live forever
The world keeps going on and on
To live forever

To live forever, to live forever
The world keeps going on and on
To live forever

Sounds from heaven, voices of angels
Or the curse of damnation
To live forever, to live forever
Until the end of time

The truth is false, the wrong is right
The world keeps going on and on
We stand in line, the line of fire
It never seems to end

To live forever, to live forever
The world keeps going on and on
To live foreverCaptcha
Piosenkę Kenziner Live Forever przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Live Forever, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Live Forever. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Kenziner Live Forever w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.