Dyskracia


no more wishing wells that never come around
no more growing trees without a ground
one, to take
one, to fly
one, to make
use of all the treasure inside
one, too late
act surprised
one, to play
and say it was just in your mind
on and on, hearts burn determined
one to take (breathe in a neptune sky)
fly (through hands of animals)
play awake
it killed the craving for the remedy they made you buy
on and on, hearts burn determined
here's a placebo
pick a placebo
no more sapphires burned
no more wishing wells that never come around
no more growing trees without a ground
one to take
one, to fly
one, to play
here's a placebo
on and on, hearts burn determinedCaptcha
Widget
Piosenkę Kidney Thieves Dyskracia przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Dyskracia, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Dyskracia. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Kidney Thieves Dyskracia w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.