Schaufensterpuppen


Wir stehen herum
Und stellen uns ausWir sind Schaufensterpuppen
Wir sind Schaufensterpuppen
Wir werden beobachtet
Und wir spühren unserem Puls
Wir sind Schaufensterpuppen
Wir sind Schaufensterpuppen
Wir blicken uns um
Und wechseln die Pose
Wir sind Schaufensterpuppen
Wir sind Schaufensterpuppen
Wir bewegen uns
Und wir brechen das Glas
Wir sind Schaufensterpuppen
Wir sind Schaufensterpuppen
Wir treten heraus
Und streifen durch die Stadt
Wir sind Schaufensterpuppen
Wir sind Schaufensterpuppen
Wir gehen in den Klu
Und wir fangen an zu Tanzen
Wir sind Schaufensterpuppen
Wir sind SchaufensterpuppenCaptcha
Piosenkę KRAFTWERK Schaufensterpuppen przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Schaufensterpuppen, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Schaufensterpuppen. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę KRAFTWERK Schaufensterpuppen w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.