Llenado De Llorar


La piedra es piedra porque sabe que
Cuanto mas dura triunfar?
Pero el cristal de tu alma hecha de cristal
Contra esta vida se har? trizas
Oh tu alma de cristal
Se har? trizas
El fuego es fuego porque sabe que
Su furia no podr? apagar
Pero tu llama hecha de alumbrar
sabr? que un soplo por ella vendr?
Oh tu llama de alumbrar
sabe que un soplo vendr?
El agua es agua porque sabe que
La sed nunca la alcanzar?
Pero a tus pies hay un manantial
Que se ha llenado de llorar
Oh a tus pies un manantial
Llenado de llorarCaptcha
Piosenkę La Renga Llenado De Llorar przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Llenado De Llorar, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Llenado De Llorar. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę La Renga Llenado De Llorar w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.