Chapter 1


1679, hall of Versailles,
Louis the XIV is having a party
At this court of betrayers and liers
wheel of fate's gonna turn anyway

"Welcome to my home, again
Enjoy your time"

And through the darkness
candles, lighten the hall
like thousands (of) dancers
reflecting on the walls
"Let's start the dances,
no one shall stand tall"

Midnight time, in the hall of Versailles
greatest pleasure: a present for Louis
it's a gift from the ruler of Venice
" Just a portrait, my daughter in it"

In a beating of the heart
the king fell in love

And through the candles
Louis starts dreamin' on
Dramatic fancy:
the king has fallen in love!

Oh, Kathryn, through the candles
I can see your face
Oh, can't you see?
My heart is bleeding, screaming for you

For love or lust,
feelings or passion, who knows?
And through the candles
Louis starts dreamin' on
The king is calling,
who will dare to deny?Captcha
Piosenkę Labyrinth Chapter 1 przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Chapter 1, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Chapter 1. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Labyrinth Chapter 1 w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.