In This Void


It was nice, but now I realize you were not here
Seemed so true, (I) still feel you on my skin
In this void I remain

So real to tear down my life
Blinding lucidity that scars me deep inside
If I could freeze the time right now
I'd keep your image safe inside my wounded heart

I never prayed, but in this morning light
Lord, I need your bless
Take this soul or give me back again
All I had last night

So real to tear down my life
Blinding lucidity that scars me deep inside
If I could freeze the time right now
I'd keep your image safe inside my wounded heart

So real to tear down my life
Blinding lucidity that scars me deep inside
If I could freeze the time right now
I'd keep your image safe inside my wounded heartCaptcha
Piosenkę Labyrinth In This Void przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke In This Void, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki In This Void. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Labyrinth In This Void w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.