Moonlight


Faced to the ivory gates of dreamsland
I look my steps being lost in the sand
Is this the place where they created your soul
Where all your tears have been shed for so long?

Moon don't tell me lies
don't let me roam forever
Moonlight take the sky
Show me the way to heaven

Moonlight shining in the sky
nothing more can stop my flight
Take my hand again, fly with me
thousand million miles away

Leaving the town of the ancient dreams
new reasons come to live for

Now that we are leaving out of maze
I can imagine all the masters' rage
Meaning is that love is stronger than hate
Meaning is that will is stronger than fate

Moon don't tell me lies
don't let me roam forever
Moonlight take the sky
Show me the way to heaven

Moonlight shining in the sky
nothing more can stop my flight
Take my hand again, fly with me
thousand million miles away

[SOLO: RAIN/TH"?RSEN]

Moonlight shining in the sky
nothing more can stop my flight
Take my hand again, fly with me
thousand million miles away

[Magnani C, Cantarelli A, Rubulotta F]Captcha
Widget
Piosenkę Labyrinth Moonlight przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Moonlight, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Moonlight. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Labyrinth Moonlight w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.