I Cry Real Tears


(Linda Thompson/Reed Vertelney)

You ought to be ashamed of yourself
The way you talk down to me
Oh baby, didn't anybody ever teach you
To act more respectfully
I'm telling you
That I'm only human too
Don't you realize
Look my face
What do you see in my eyes
When a part of me just dies

I cry real tears
I have real fears
I've got a heart that's beating inside
Sometimes it breaks
And when it aches
My eyes cry real tears

You treat me like you think I'm made of stone
Like when I'm cut I don't bleed
Oh baby, don't you know that I'm just flesh and bone
So what do you want from me
I'm telling you
That I'm only human too
Don't you realize
Just look at my face
What do you see in my eyes
When a part of me just dies

I cry real tears
I have real fears
I've got a heart that's beating inside
Sometimes it breaks
And when it aches
My eyes cry real tears

There's something called the Golden Rule
Someday you'll wish you followed it more
You've been a fool
My love is truer than any love you will find
But I'm worth so much more and so is my time

I cry real tears
I have real fears
I've got a heart that's beating inside
Sometimes it breaks
And when it aches
My eyes cry real tears

I cry real tears
I have real fears
I've got a heart that's beating inside
Sometimes it breaks
And when it aches
My eyes cry real tears

Every little teardrop that falls from my eyes falls for you baby
You ought to be ashamed of yourselfCaptcha
Piosenkę Lace I Cry Real Tears przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke I Cry Real Tears, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki I Cry Real Tears. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Lace I Cry Real Tears w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.