Me the Plague


Would you call me up to say
That everything'd be okay if I just stayed away
As if you got treated for the plague
And me being close to you would only cause more ache
But if I stay away I know that my heart breaks

You're moving on
And soon you're gone
You're moving on
It seems so sad to see you go
It's so sad

I thought maybe you would change your mind
I thought that maybe all you need's a little time
But you turned hours into days
And after weeks you were so kind to let me see
That time would only show what we can never be

You're moving on
And soon you're gone
You're moving on
It seems so sad to see you go
It's so sadCaptcha
Piosenkę Last Days Of April Me the Plague przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Me the Plague, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Me the Plague. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Last Days Of April Me the Plague w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.