Woman's Song


See my face, in the mirror, and it's changing, everyday
So I sing this woman's song, oh oh oh oh oh oh

This is the man who made me cry,
Pretended he loved me then said goodbye
This is the man who loved me so,
But i didn't love him so let him go

Oh but i feel so ashamed
But now i know how much I've gained by

This woman's song -
The good, the bad, the sadness it can make you strong
This woman's song -
There's a method in my madness so I'll carry on
This woman's song

This is the man who rocked the boat
Yeah I never know how I stayed afloat
This is the man who gave the ring
Sure knew how to make my heart sing

Oh but i feel so ashamed
But now i know how much I've gained by

This woman's song -
The good, the bad, the sadness it can make you strong
This woman's song -
There's a method in my madness so I'll carry on
This woman's song

See my face, in the mirror
Well it's changing everyday
So I sing this woman's song
Everything that i did wrong
Gonna throw it all away

This woman's song -
The good, the bad, the sadness it can make you strong
This woman's song -
There's a method in my madness so I'll carry on
This woman's song -
The good, the bad, the sadness it can make you strong
This woman's song -
There's a method to my madness so I'll carry on
This woman's songCaptcha
Piosenkę Lauren Christy Woman's Song przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Woman's Song, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Woman's Song. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Lauren Christy Woman's Song w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.