Fallin


I'm afraid to fly
And I don't know why
I'm jealous of the people who
Are not afraid to die

It's just that I recall
Back when I was small
Someone promised that they'd catch me
And then they let me fall

And now I'm fallin'
Fallin' fast again
Why do I always take a fall
When I fall in love

You'd think by now I'd learn
Play with fire you get burned
But fire can be oh so warm
And that's why I return

Turn and walk away
That's what I should do
My head says go and find the door
My heart says I've found you

And now I'm fallin'
Fallin' fast again
Why do I always take a fall
When I fall in love

Help me I'm fallin'
Fallin' fast again
Why do I always take a fall
When I fall in love

(It always turns out the same

When I fall)
Lovin' someone, losin' myself
Only got me to blame

Help me I'm fallin'
Fallin'
Catch me if you can
Maybe this time I'll have it all
Maybe I'll make it after all
Maybe this time I won't fall
When I fall in loveCaptcha
Piosenkę Lea Salonga Fallin przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Fallin, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Fallin. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Lea Salonga Fallin w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.