Antius


Antius
Sky-high income
A place in the red sun
Depend on the big gun
To play in the big run
You pay, I stay
One day, I pray

Hypocrisy in the land of the free
Hypocrisy and hostility
Hypocrisy in the land of the free
Hypocrisy and stupidity

Driving in fast cars
You know all true stars
Your choice is in first class
You'll end up behind bars
You rise, They fall
You die, That's all

So United States
You kill all your own race
Keep progress to yourselfCaptcha
Piosenkę Leather Strip Antius przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Antius, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Antius. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Leather Strip Antius w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.